Istorija

U periodu pre 2. svetskog rata, Kačarevo je bilo poznato po livnici Adama Morgenštajna. Livnica je posle rata bila nacionalizovana i pridodata Velikom Fabričkom konglomeratu „UTVA“. U to vreme bila je poznata po proizvodnji aviona i vozila. U periodu 1955 – 1972. primetan je konstantan uspon i razvoj, osvajaju se novi proizvodi. Pokreće se proizvodnja opreme za gumarsku industriju u pogonima Utve „Milan Premasunac“. Tokom godina postaje poznata po visokom kvalitetu svojih proizvoda i brzom procesu proizvodnje. Fabrika '80. godina postaje lider na Balkanu u proizvodnji opreme za gumarsku industriju.

 

English
Copyright © 2012. Utva Milan Premasunac. Sva prava zadržana.