E-mail: office@utva-mp.com | Call: : + 381 -13-601 650 | Country : Maršala Tita 2 Kačarevo 26212 Srbija 

VAŽNO SAOPŠTENJE:::Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine AD ,,Utva-Milan Premasunac“ Kačarevo, koja će se održati dana 18.06.2019. godine u poslovnim prostorijama AD ,,Utva-Milan Premasunac“ Kačarevo, sa početkom u 12 časova. !!! Kompletan prilog poziva možete preuzeti u PDF formatu odmah ispod fotografija na ovoj strani sajta.

Izmenjivači toplote svih vrsta

Posude pod pritiskom

Hidraulične prese velikih snaga

32017 All Rights Reserved |