Opšti podaci

Utva „Milan Premasunac“ spada u grupu srednjih preduzeæa.
Privatizovana je 12.05.2003. od strane konzorcijuma fizièkih lica: Kovijaniæ Zlatibor, Matiæ Branko, Grgiæ Novica .

Osnovna delatnost fabrike je proizvodnja opreme specijalnih namena, procesne opreme i izrade rezervnih delova.

U svome posedu fabrika ima:

- Proizvodnih hala 8000 m2
- Skladištnog prostora za gotove
proizvode 1000 m2
- Otvorenog skladištnog prostora 12000 m2 - Zatvorenog skladištnog prostora 1000 m2 - Kancelarijskog prostora 400 m2


FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

SKUPŠTINA AKCIONARA

 

 
 
   
English
Copyright © 2012. Utva Milan Premasunac. Sva prava zadržana.